Recy- tuinkaarsen

Met de productie van de Recy-candle wil De Vlaspit bijdragen tot een schoner milieu en een duurzamer gebruik van energie. De inhoud van deze kaars, zowel de wiek als de paraffine, bestaat voor 100% uit gerecycleerde materialen. Via het netwerk van De Vlaspit en de samenwerking met tal van sociale organisaties over heel België worden kaarsenresten ingezameld. Hierdoor kan jaarlijks 50 ton paraffine worden hergebruikt voor de productie van de Recy-candle. Deze kaarsen worden net als alle Vlaspitkaarsen vervaardigd door mensen die omwille van allerlei redenen geen werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.