Wie zijn we?

De Vlaspit ontstond in 1997 onder de vleugels van de OLV Basiliek van Scherpenheuvel en op initiatief van een aantal geëngageerde vrijwilligers. Samen met mensen die geen werk vonden op de arbeidsmarkt begonnen zij met het handmatig vervaardigen van kaarsen. Vandaag is de bedrijfsactiviteit ‘kaarsen’ nog altijd één van de kerntaken van het sociaal economiebedrijf De Vlaspit. Meer nog, de activiteit ‘kaarsen’ van het huidige onafhankelijk geworden sociale economiebedrijf De Vlaspit is nog steeds de ziel van het bedrijf. De afdeling gaf haar naam aan de gehele organisatie.

In de eigen ateliers worden tuinkaarsen als ook rustieke interieurkaarsen en tafelkaarsen gemaakt volgens oeroude ambachtelijke processen. Tuinkaarsen worden sinds 2006 machinaal gefabriceerd. Rustieke interieurkaarsen en tafelkaarsen worden nog altijd op ambachtelijke wijze vervaardigd. In de productieprocessen staat respect voor mens, milieu en materiaal voorop. Medewerkers worden ingezet op basis van hun competenties en taken worden in moeilijkheid gedifferentieerd. Paraffine, een restproduct van aardolie wordt hergebruikt en gebruikte paraffine wordt gerecycleerd. Warmte van smeltingsprocessen wordt gerecupereerd om zo energie te besparen. Hiermee levert De Vlaspit een meerwaardig product af dat staat voor gezelligheid, verbondenheid en symboliek.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.